February 15, 2013

Првите банкноти во оптек во слободна Македонија

Првите банкноти во оптек во слободна Македонија [Извор: Документи за македонската историја]. На 27 јули 1945 година се воведени во Македонија.

No comments: