Припишано знаме на народно-ослободителната борба

Реконструкција (А.С.) на припишано знаме на македонската антифашистичка народно-ослободителна борба (според знамето на сликата долу - во средина):

Припишано знаме на македонската народно-ослободителна борба (средина); реконструкција на знамето на Прва македонско-косовска ударна бригада (десно); реконструкција на знамето на Втора македонска народно-ослободителна ударна бригада (десно). Настан: одбележување на февруарскиот поход (Борците одбележаа 68 години од Февруарскиот поход Алфа)

Припишано знаме на македонската антифашистичка народно-ослободителна борба (фотографијата долу е преземена од novica.softver.org.mk)

No comments: