Прва македонско-косовска бригада

Знаме на прва македонско-косовска ударна бригада
Првата македонско-косовска ударна бригада е формирана на 11 Ноември 1943 година во Сливово, охридско, недалеку од Славеј Планина. Бригадата брои околу 700 борци.

Горе: реконструкција (А.С.)

Лево: фотографија на знамето. Долу: реконструкција на знамето на прослава (Ohrid News)