Јанка низ гора врвеше

ЈАНКА НИЗ ГОРА ВРВЕШЕ

Јанка низ гора врвеше
и на гората думаше:
Горо ле горо зелена,
горо лe горо убава,
мина ли горо низ тебе
млад Гоце Делчев војвода?

Гората трае, не збори
на Јанка не одговора,
на Јанка не одговара.
Кога би гора зборела
не би ја секла секира
нит би ја стада газеле.

Јанко УзуновГоце Делчев - цитати

Гоце Делчев - биографија

Delchev's death in NY Times

Гоце Делчев - видео

Гоце Делчев - слики

No comments: