December 6, 2019

Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови...

Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа...

No comments: