June 21, 2019

Македонците не ги сакаат Бугарите...

И покрај пропагандните активности од истокот, кои велат дека за време на Втората светска војна Бугарија ја ослободува Македонија, вистината кажува нешто друго. А нешто друго вели и ова кратко но максимално прецизно сведоштво на Ванчо Салџиевски.

„За време на окупација нормално Македонците не ги сакаат Бугарите шо ни беа окупатори.“

Ванчо Салџиевски,
Во врска со бугарската окупација на Македонија за време на Втората светска војна


Извор: Интервју со Ванчо Салџиевски, "United States Holocaust Memorial Museum Oral History Interview Former Yugoslavia Witnesses Documentation Project Macedonia"

No comments: