December 22, 2018

Знамиња на МПЗ „Непокор“ - Струга

Знамиња на МПЗ (Македонско патриотско здружение) „Непокор“ - Струга (извор):

Знамиња на МПЗ „Непокор“ - Струга

Фотографија на првото од двете знамиња, на кое е прикажано евангелие и вкрстени кама и револвер, симбол на македонските револуционери, пред кој што давале заклетва (извор):

 

Дигитален приказ на првото знаме:

Знаме на МПЗ „Непокор“ - Струга

No comments: