December 31, 2018

Знаме со Гоце Делчев

Знаме со македонскиот револуционер Гоце Делчев (извор):

Знаме со Гоце Делчев

Слика два (извор):

Знаме со Гоце Делчев

Дигитален приказ на знамето (извор):

Знаме со Гоце Делчев

No comments: