December 20, 2018

Теророт во Кочанско-Виничкиот и Царевоселскиот регион во периодот јули-август 1913 г.

Териториите на Кочанска околија, Виничко и западниот дел од Царевоселска околија (Каменичко), за време и (во првите денови по завршувањето на II балканска војна, ги снашла вистинака катастрофа, како во поглед на човечкиот потенцијал така и на сите видови на материјални добра. Оваа територија за време на II балканска војна често ги менувала воените господари, бугарски, српски, час со неа владееле бугарските, час српските и црногорските војски.

Со оглед на тоа што ова подрачје се наоѓало (во центарот на воените дејстнија, тоа било посетено од членовите на Карнегиевата комисија, која (во својот труд Анкета на Балканите, меѓу другото, забележала: „Селото Виница, означено во српските документи како изгорено и опустошено од Бугарите при отстранувањето, српските војници при навлегувањето во него (веднаш почнале да ги прашуваат селаните еден по еден, дали се Срби илн Бугари? Оној што ќе речел дека е Бугарин, ужасно бил тепан. По ова, началникот на војската избрал 70 души и дал заповед да ли стрелаат… На 10. VII 1913 г., три дена по ова во селото се (вратила бугарската армија, а по извесно време пак го напуштила селото. Тогаш, освен старците, сите селани се повлекле со бугарската војска.

Кочани

Од цивилното население, поради здобиените рани за време на тепањето, умрел Коле Атанасов.

„Во село Блатец се повторува истата историја. Турците ги (клеветат „Бугарите“ како сомнителни. Затвораат дваесетина од нив, му ги извртуваат очите на едно момче за да посочи каде се сокриени парите, друго едно го фрлаат во оган за истата цел, а потоа ограбиле и опожариле цели квартови. По ова ги извеле осомничените надвор од селото. Офицерот извикал: кој може нека се спасува. Војниците стрелале на нив и ги избиле сите. Поради ваквата бесмислена осветољубиво-користољубива заповед на еден војник, недостоен да го носи тоа име, во с. Блатец, Виничко, загинале:

 1. Зафир Момчилов Трајков, бил измачуван, му биле извртени очите, за да покаже каде се сокриени парите
 2. Доне Темов, му биле (извртени очите
 3. Алекса Темов, жив изгорен
 4. Ангел Мирчев, стрелан
 5. Трифун Митрев,
 6. Симеон Стојменов,
 7. Поп Спиро Стојанов, 8. Павел Синадинов,
 8. Михаил Ангелов,

Како и лруги 11 души селани кои биле затворени и измачувани во туроката џамија, а потоа, изведени надвор од селото и во месноста „Оризарски брест“, биле стрелани.

Одмаздата на српските војници врз имотот, честа и животите на селаните од с. Лаки, Виничко, била уште поголема. Тие се (нафрлиле врз селаните како на стока и ги тепале каде ќе ги престасале и со се што ќе им паднало во раце. Двајца современици, кои на некој начин успеале да го преживеат крвавиот масакр, сведочат: „Селото беше сардисано од сите страни. Војниците влегуваа во куќите и секој што ќе го најдеа дома го тепаа и бараа пари. За пари многу го мачеа соседот Серафим Ѓоргиев. Тој пискаше колку што можеше да го држи гласот. И колку повеќе пискаше, толку повеќе го тепаа. Едно време тој го изгуби гласот и татко ми рече: „Му ја зедоа душата, кучиња!“ Од спротивната страна се слушаше врисок на женски глас. Тоа беше дода Евда Цекова. И таа престана по едно време да вика. Тогаш, татко ми рече да бегаме низ задната врата. Така и сторивме, побегнавме во шумата, во месноста „Грбовец“. На ова место пред и по нас се собра многу народ. Оттука гледавме како изгоре селото. Од 145 куќи, само 3 не беа изгорени, беа останале случајно. Кога се враќавме кон селото, на патот кај месноста „Бел Камен“ го препознавме трупот на Тодор Марков, овчар, убиен на овчарската колиба. Малку панастрана од него беа парчосани други двајца, кои едвај, можеше да се препознаат оти се луѓе. Кога се вративме во селото ги најдовме избодени и потонати во крв:

 1. Иван Мицев
 2. Серафим Георгиев
 3. Мите Јанев, парчосан на делови. Неговите блиски го „собраа“ во вреќа и го однесоа во гробиштата да го погребат.
 4. Евда Цекова, целата беше избодена со ножеви и беше искрвавена,
 5. Марко Гоцвв, убиен во овчарската колиба
 6. Атанас Марков, негов син
 7. Харалампие Митев, стрелан и избоден
 8. Александрија С. Домазетов, од с. Бигла, Царевоселско,
 9. Саво Александров,
 10. Спасо Петров,
 11. Андан Стојков,
 12. Илија Пецев,
 13. Петар Христов,
 14. Герасим Александров,
 15. Георги Јовев,
 16. Ефтим Темелков,
 17. Милош Еф. Темелков,
 18. Стоилко Митвв,
 19. Илија Гошев,
 20. Коле Лазаров,
 21. Мите Јанев,
 22. Саво Георгиев,
 23. Георги Атанасов

И селаните од с. Безиково биле изложени на страотен терор од страна на српските војници. Кога го зазеле селото, војниците се пуштиле во грабеж и силување на жените. Две од групно силуваните жени умреле на лице место, а една друта жена умрела нешто подоцна од последиците на повредите добиени од војниците-насилници. На една од жените што ја силувале, и го испекле детето на оган. Детето штотуку наполнило една година старост. Од мажите во с. Безиково, од оние што биле фатени од војниците, не преживеал ниту еден. Имињата на убиените се:

 1. Атанас Велков, дете
 2. Стојмен Јанакиев, дете
 3. Атанас Стојчев, стрелан
 4. Иван Каранфилов
 5. Велко Илиев, ги изгубил и синот и жената
 6. Георш Арсов
 7. Теодосие Христов
 8. Мито Христов
 9. Никола Ангелов
 10. Симеон Ангелов, стрелан
 11. Гаврил Арсов
 12. Ангел Арсов
 13. Велин Јанакиев
 14. Лазар Тасев
 15. Стојмен Иванов

и уште 3 други селани чии имиња не се познати. Пакрај масакрот српските војници го опожариле селото, куќите, плевните, овчарските колиби и собраната летнина. Останатиот дел од населението побегнале во планината и во Бугарија. Стоката за која немало кој да во ди сметка била разграбена и стрелана од страна на војниците.

Во селото Липец српските војници паднале под влијание на Турците и крваво се пресметале со голем број селани. Едни биле стрелани, други избодени со бајонети и друго ладно оружје, а оние што останале живи, кусо време по тепањето, умреле. Селото во два наврати било ограбувано. Во првиот грабеж биле убиени:

 1. Трифун Јакимов, учител
 2. Нико Јакимов, брат на учителот
 3. Филип Јакимов, исто така брат на учителот.

Пред да бидат стрелани долго време биле измачувани во турските гробишта. Мачителите од нив барале пари и оружје. Бидејќи немале ниту пари (ниту оружје, биле избодени со бајонети, а потоа закопани во плитка дупка од каде што им се гледале нозете. На истото место по нив биле закопани и:

 1. Захариј Постолов
 2. Тодор Постолов Чорбаџиев
 3. Трифун Постолов
 4. Симеон Ароов
 5. Ампо Постолов
 6. Иван Постолов
 7. Мите Дамјанов
 8. Илија Тирелков, гајдаџијата
 9. Симеон Арсов
 10. Цветан Митрев

Војниците не се задоволиле со овие жртви, туку повторно се вратиле во селото и почнале да ги измачуваат жените и уште неколкумина мажи. Меѓу сите нив на најголеми маки бил изложен свештеникот П. Георгиев на кого српските војници му забиле нож во устата. Од свештеникот војниците барале пари и оружје. Заедно со попот биле тепани и затворени:

 1. Панчо Трајанов, сокршен од тепање
 2. Гиго Трајанов
 3. Мише Манов
 4. Крсте Георгиев,
 5. Теодосиј Постолов, беследно исчезнал
 6. Спасе Иванов, тепан и измачуван
 7. Мите Трајков
 8. Петар Иванов
 9. Стефан Мишев, одвлечен во шумата и беследно исчезнал
 10. Евгенија Тодорова, групно давена
 11. Стојна Григорова
 12. Агница Симеонова
 13. Стојанка Стојанова

Останатите жители од селото се разбегале во шумата или побегнале кон бугарската војска.

Исто така поради клевета од месните Турци, големо злосторство српските војници извршиле врз населението на с. Зрновци. Од сведоштвата на преживеани луѓе се дознава дека кон средината на јули 1913 г. селото било опседнато од голема единица, готова да го срамни со земјата. „Српските војници — наведуваат сведоците, придружени од голем број турски одмаздници, се растрчаа во групи по нашите куќи, влегуваа внатре кршејќи ги вратите и прозорците, а потоа грабеа се што ќе им паднеше во рацете. Тие не пцуваа и тепаа. Оние што пружаа отпор ги врзуваа со ортоми и синџири и според нивните постапки спрема нас, во нивните очи бевме пониски и од обичен добиток. Кога ги разграбија куќите, сите мажи, жени, деца и старци не поведоа кон турските гробишта. По патот од селото до гробиштата војниците не клоцаа, пцуваа и ни се закануваа дека сите до еден ке не стрелаат. Кога стигнавме до гробиштата, на секој од нас му беше јасно дека нема враќање назад. По едно време одделија 7 души од другите и почнаа само нив да ги тепаат и да прават со нив кој што сака и мисли. Најжестоко беше измачуван поп Томан Трифунов, а по него и Иван Фурнаџиев. Другите се разбегавме, некој во селото, некој во шумата, а некои во другите села. По извесно време, кога работата се стивна, видовме на каков грозен начин им беа одземени животите на седуммината наши соселани. Тие беа, најблаго речено, искасапени и не се препоанаваа оти се човечки суштества. Нивните имиња се:

 1. поп Томан Трифунов
 2. Иван Фурнаџиев
 3. Панчо Данаилов
 4. Ефтим (Тимо) Лазаров
 5. Димитруш Јованов
 6. Мишо Стојков
 7. Иван Павлов

Истиот ден кога се извршени масакрите во Блатец и Зрновци, српските војници го разграбиле и селото Мородвис, кое штотуку почнало да се населува со христијанско население од планинските села на Кочанска околија. По разграбувањето на куќите, војниците стрелале петмина селани од Мородвис и тоа:

 1. Апостол Божинов
 2. Јордан Савев
 3. Ристо Стојменов
 4. Мито Станоев
 5. Мите Николов

По извршеното злосторство била одземена стоката — едриот и ситен добиток од селаните, за потребите на војската. Единствениот сведок што останал, Турчинката Алиева, по се она што го видела, на повратниците во селото им рекла: „Ова место ќе ги казни тие луѓе, убија невин свет.“

На големи грабежи и насилства биле изложени и населените места Пеклани и Трсино. Во овие две села биле тепани и масакрирани голем број селани и тоа:

 1. Филип Апостолов, избоден
 2. Данчо (Дане) Спиров
 3. Горги Постолов
 4. Јордан Серјафимов
 5. Трифун Дончев
 6. Златан Стајчев
 7. Пешо Филипов
 8. Гоше Лазаров, од с. Трсино
 9. Тасе Георгнев
 10. Коле Лазаров
 11. Велин Христов
 12. Зафир Христов

сите родум од село Пеклане, Кочанско.

Нешто подоцна, по избивањето на спорот меѓу околискиот началник на Светиниколска околија и разбојникот Јаја-ага, од страна на четниците на Јован Бабунски биле изложени на терор и неколку турски семејства, Од Турците биле убиени:

 1. Мурат Фератов, убиен, родум од с. Трсино
 2. Муарем Хасанов
 3. Расим Косев
 4. Денчо Сулеманов

За селото Соколарци меѓу српските војнвди и офицери се ширеле гласови дека било богато. Неколку фамилии од селото биле внесени во списокот што го изготвил четникот Јане Нивичаноки, посочени дека располагаат со многу златни турски лири. На сугестиите на четникот наседнал српскиот офицер Понјавиќ кој почнал жестоко да ги измачува маркирините семејства. Од страна на офицерот Понјавиќ мноту бил тепан Постол Мицев (кој не можел да ги издржи маките, му дал 50 златни лири на офицерот и потоа умрел. По него на ист начин бил измачуван и селанецот Мите Стојмилов, кој исто така им подлегнал на раните, не му дал пари на офицерот, но умрел, На офицерот Понјавиќ, во измачувањето на селаните за пари, му се придружиле и: четни-кот Јане од с. Нивичино, Кочанско, како и српскиот офицер Поповиќ. Тие ги мачеле, затворале и изнудувале за пари сите селани за кои биле убедени дека имаат скриено златни турски лири.

Покрај деветмниа мажи, кои биле сокршени од тепање, исто така биле тепани и давени и три жени од се лото, кои останале со последици. Мачителите не се задоволиле со тоа, па расфрлиле данок на целото село и им се заканувале на луѓето дека сите до еден ќе биле испотепани, ако не ја исполнат обврската.

Покрај овие, од Кочани и Кочанако за време на војната и по нивното завршување, биле убиени, ранети, тепани и испропадени од своите родни места повеќе од половината на населението, во овој питом крај пред започнувањето на војните.

Извор: ВМРО

No comments: