February 11, 2016

Реферат на Методија Шаторов-Шарло од 1937 година

Методија Шаторов Шарло реферат 1937

Реферат на Методија Шаторов-Шарло од 1937 г. со наслов „ЗОШТО БУГАРСКАТА ФАШИСТИЧКА ДИКТАТУРА ПО 19 МАЈ СПРОВЕДУВА ОТВОРЕНА ПРОТИВМАКЕДОНСКА ПОЛИТИКА?"

Објвен во „Методија Шаторов-Шарло, документи и материјали", ДАРМ и Македоника Литера, Скопје, 2012, стр. 165-178
Извор: Документи за македонската историја

No comments: