July 26, 2015

Народен заем

Народен заем (обврзница) за обнова и изградба на Скопје (разрушено од земјотресот).

No comments: