December 25, 2014

Раѓањето на Богородица

Раѓањето на Богородица, околу 1535 година, работилница на зограф Јован Теодоров од Грамоста, црква Св. Јован Претеча, манастир Слепче, Демир Хисар.


No comments: