March 20, 2014

Пророкот Ное

Пророкот Ное, крај на XVIII век или почеток на XIX век, непознато потекло, Музеј на Македонија.

No comments: