February 5, 2014

Александро Турунџе - портрет карикатура


Никола Анѓелкоски

Објавено во Македонска Ризница, број 15

No comments: