February 4, 2014

Старата скопска чаршија

Старата скопска чаршија, Скопје, Република Македонија.

Фото: А.С. 10 мај 2012

Кликнете на сликaтa за целосен размер!

Click on the photo to enlarge!

No comments: