February 16, 2014

Де Бреј за Македонија

Реџиналд Де Бреј за македонскиот јазик:

„По иронија на историјата, народот чиј прадедовци им го дадоа на словените нивниот прв литературен јазик, беше последен на кого му беше признаен неговиот современ јазик како одделен словенски јазик, различен од соседните, српскиот и бугарскиот“

Реџиналд Де Бреј
(Професор на Лондонскиот Универзитет)

No comments: