December 6, 2013

Исповед на еден македонски четник

„Исповед на еден македонски четник“ (Confessions of a Macedonian Bandit) е книга од американскиот новинар Алберт Сониксен (Albert Sonnichsen) кој што во 1906 година престојувал во Македонија, издадена во 1909 година во САД.

Confessions of a Macedonian Bandit

„...Тука е древната Македонија. Тука исто така е сосредоточена најлутата борба, којашто прави од модерна Македонија најкрваво бојно поле во нашево време...“

Целата книга на македонски јазик можете да ја прочитате на:

Книгата на англиски јазик:

1 comment:

Anonymous said...

Милчо Манчевски го пренел овој роман во филмот Прашина во 2001 година (Dust).
http://www.imdb.com/title/tt0243232/