December 18, 2013

Протест на измачената Македонија

“Поробениот македонски народ во државата на Александар Караѓорѓевиќ преживува тешки дни… Монархистичката и милитаристичка врхушка во Белград е решена со оган и меч да го задуши македонскиот дух и да ја удави во крв македонската национална свест.” – ’Протест на измачената Македонија‘, в. Македонско дело, 25 јануари 1928 г.


Извор: Macedonia : a True Endless Story ...

No comments: