September 7, 2013

Татковина

Кога пристигна бродот во таа далечна земја
Тој виде непознат народ поседнат на брегот
И јадри ѕвезди на небото.

Што носи кога го прашаа
тој покажа врзана шамија со земја,
а кога му ја истурија заплака.

Татковината е тоа рече тој и саноќ
грутка по грутка, прашинка по прашинка
ја собираше.

Анте Поповски

No comments: