8.12.2013

Исламот и другите вери

Исламот и другите вери

Исламот и другите вери

Збирката трудови „Исламот и другите вери” од Исмаил Раџи ел - Фаруки е издание овозможено со програмата Меѓурелигиска соработка во Македонија (МСМ), во рамките на проектот Компаративни преводи. Издавањето на оваа публикација има за цел да ја подобри информираноста помеѓу верските заедници и религиозните групи во Македонија, како меѓу нив самите, така и кај пошироката јавност.

No comments: