August 13, 2013

Фрагмент од иконостасен крст

Фрагмент од иконостасен крст, Распетието, црква Св. Ѓорѓи, Полошки манастир, Кавадарци


Македонска поштенска марка со истиот мотив:

No comments: