7.26.2013

Скопски земјотрес (Офицерски дом) во Life

Фотографии од земјотресот во Скопје / Earthquake, Skopje, Macedonia, Yugoslavia

Photographer: Carl Mydans. Source: LIFE © Time Inc.


Click on the Images to enlarge! / Кликнете на фотографиите за целосен размер!

No comments: