July 7, 2013

Митро ле Митро

МИТРО ЛЕ МИТРО

Митро, ле, Митро, сиво галапче,
Митро, ле, Митро, сиво галапче,
от што је болно, болно момчето,
ајде ле, от што је болно, болно момчето?

Дали је пило вино, ракија,
дали је пило вино, ракија,
или је јало блага туршија,
ајде ле, или је јало блага туршија?

Нито је пило вино, ракија,
нито је пило вино, ракија,
нито је јало блага туршија,
ајде ле, нито је јало блага туршија.

Сношти је било в село Цапарево,
сношти је било в село Цапарево,
цапаревски моми, је љубило,
ајде ле, цапаревски моми је љубило.

Сите на тефтер ги пишало,
сите на тефтер ги пишало,
тефтерот си је изгубило,
От то је болно, болно момчето.

Танец

No comments: