May 13, 2013

Црква “Вознесение Христово” – Ново Село

Црква Св. Спас, (Ново село) Штип, Република Македонија

Church in Shtip, Republic of Macedonia

Фото: А.С. мај, 2011 година.

Кликнете на сликaтa за целосен размер! Click on the photo to enlarge!

No comments: