April 18, 2013

Old postcards - Skopje color

Skopje, theater / Скопје, Народен театар
Околина на Скопје
Skopje, bridge on Vardar river / Скопје, мост на реката Вардар
Skopje, Stone Bridge / Скопје, Камен Мост
Skopje, Stone Bridge / Скопје, Камен Мост
Skopje, Stone Bridge / Скопје, Камен Мост
Skopje, Stone bridge / Скопје, Камени мост
Skopje, bridge / Скопје, мост
Skopje, Stone Bridge / Скопје, Камен Мост
Skopje / Скопје, лев и десен брег на Вардар, 1941
Skopje, Stone bridge / Скопје, Камени мост

Skopje, Clock tower / Скопје, Саат кулаSkopje / Скопје, Стара варош
Skopje / Скопјe, аквадукт

Skopje, Church / Скопје, Соборна црква


Skopje / Скопје, Буњаковец

Skopje / Скопје


Skopje / Скопје, Бегова кула


View of Skopje / Скопје изглед на левата страна

Skopje / Скопје
Skopje, theater / Скопје, Народен театар
Skopje, theater / Скопје, Народен театар
Skopje, theater / Скопје, Народен театарSkopje, Church, St. Dimitrija / Скопје, Црква Св. Димитрија
Skopje / Скопје, кеј 13ти Октомври
Skopje / Скопје, парк


Skopje / Скопје
Skopje, theater / Скопје, Народен театарSkopje / Скопје

Skopje / СкопјеSkopje / СкопјеView of Skopje / Скопје, панорама


Skopje / Скопје
Skopje / Скопје, Официрски дом
Skopje, Palace / Скопје, палата Владе Ристиќ

Skopje, square / Скопје, поштад
Skopje / Скопје, Народна банка

Skopje / Скопје, Воин на коњ (споменик на Алекснадар III Македонски)

Поздрав од Скопје

Skopje / Сувенир од Скопје


Skopje / Скопје


Skopje / Скопје, ул. Македонија


Skopje, theater / Скопје, Народен театар
Skopje / Скопје, ул. Македонија


Skopje / Скопје, Железничка станица


Skopje / Скопје, Железничка станицаСтара железничка станица, Поздрав од СкопјеSkopje / Скопје, Мустафа пашина џамија


Skopje / Скопје, Мустафа пашина џамија


Skopje / Скопје, 1926


Skopje / Скопје, гимназија и црква

Skopje / СкопјеSkopje / Скопје, Касарна

Skopje / Скопје, Кале

Соборен храм
Скопје, панорама
Skopje / Скопје, Воин на коњ (споменик на Алекснадар III Македонски)
Skopje / Скопје,1917 година

Skopje / Скопје, Кале
Skopje / Скопје, Кале

No comments: