4.21.2013

Македонски четници изработуваат бомби

„Македонски четници изработуваат бомби“ (Makedonski četaši izdelujejo bombe) 1912 година [Macedonia : a True Endless Story ...].

No comments: