February 20, 2013

Горан Калоѓера за Македонците

Цитат[1] за Македонците и нивната национална засебност, од книгата „Македонски 19. век“ на хрватскиот академик Горан Калоѓера:

„Македонија постои и постојат Македонци со свој идентитет, јазик, култура и традиција.

Македонецот не е ниту Србин, ниту Бугарин, ниту Грк, туку само Македонец со свој идентитет и јазик.”

[1] „Македонија постои, постојат и Македонци!“, Вечер

No comments: