Слобода или смрт - знаме

Припишани знамиња на ВМРО од списанието на македонската емиграција во Бугарија - "Слобода или смрт" кој излегувал од 1924 до 1934 година

Знамето од првиот број на списанието (10 декември 1924)


Знамето од број 86 на списанието (18 јануари 1929)

Вакво слично знаме може да се види и на документ на ЦК на ВМРО од 1923 година (горе лево):

Слично знаме може да се види и во француски весник од 15 декември 1923 година (испишано на француски јазик):


No comments: