January 27, 2013

Егеј

На Југ, каде птичките пеат
и сонцето златни простира зраци,
низ Егејот буен,
Вардар раширил краци.

Прекрасни се егејските
полиња ширни,
а уште поубави
-долините зелени, мирни.

Морето, како убавец од бајки,
плиска сини води,
таинствена бескрајна радост
низ небесен свод броди.

Гордеј се, Егеју мој златен,
шири ја песната твоја,
ти за секогаш ќе бидеш
копнежна татковина моја!

Ристо ШАНЕВ


Ристо Шанев е роден 1943 година во с. Чеган, Воденско (Егејска Македонија). Во Скопје завршил учителска школа. Уште како учесник почнал да пишува песни со мотиви од родниот крај. Збирката на неговите песни го носи насловот Роден крај.

No comments: