January 20, 2013

Александар Владетелот-на-космосот

„Ѕвездата што ја крунисува бистата на Александар е еден круг озрачен од осум точки од кралската македонска иконографија, симбол на кралството Македонија, од кои произлезе птоломејската династија со Клеопатра и Цезарион.

Оваа ѕвезда, поставена над главата, го акцентира освојувачкиот карактер на државникот кој ја наметнува својата моќ не сам врз земскиот свет, туку симболично и врз целиот космос.

Подоцна, римската кралска идеологија го презема овој лик на Александар Владетелот-на-космосот“ - текст од плакат во  ШпанијаФото и превод: Daisy Lark

No comments: