December 23, 2012

Македонска народна носија од струшкиот крај

Поштенска картичка со прикажана жена во македонска народна носија од струшкиот крај (Македонија).

Картичката е издадена во Софија, Бугарија.

Кликнете на сликите за целосен размер!

Click on the Images to enlarge!

Македонски документи

Macedonian Documents

No comments: