October 7, 2012

Драган Богдановски - цитати

Цитати од Драган Богдановски, македонски патриот, долгогодишен претседател на ДООМ, редактор на весникот „Македонска Нација“, татко и почесен претседател на ВМРО-ДПМНЕ:

„МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ!... Од твојата политичка зрелост, од твојот национален полет и свест ќе зависи и твојата иднина!“ - Драган Богдановски „Манифест на ДПМНЕ до македонскиот народ“ (20 февруари, 1990 година, Стокхолм), Млад Борец.

„Патот до територијално единство на Македонија води преку духовно и политичко единство на македонскиот народ.“ - Драган Богдановски „Манифест на ДПМНЕ до македонскиот народ“ (20 февруари, 1990 година, Стокхолм), Млад Борец.

No comments: