October 22, 2012

Општина Пустец - знаме

Знаме на општина Пустец - 16 зрачно златно македонско сонце на црвена позадина.

Лево: фотографија на знамето на општина Пустец (средина) помеѓу знамињата на Р. Албанија и Р. Македонија.

Долу: реконструкција на знаметo.No comments: