September 11, 2012

Димитрија Чуповски - слики
1. Димитрија Чуповски како момче

2. Димитрија Чуповски - потрет

3. Димитрија Чуповски - потрет

4. Димитрија Чуповски во народна носија

5. Димитрија Чуповски со брат му Наце Димов и со Гаврил Константинович

Знаме на Македонската колонија во Петроград, Русија од 1914 година.

No comments: