September 1, 2009

Знаме на Македонија - студија

Знамето од студијата на универзитетскиот професор Мирослав Грчев, врз основа на која е дизајнирано актуелното знаме на Република Македонија.

Слика лево: Реконструкција (А.С.) на првичниот дизајн на знамето, од детаљ на слика од изложбата на Мирослав Грчев "Знаци и орнаменти"

За првичниот изглед на знамето Грчев вели дека го исполнува принципот за златна пропорција и дека актуелното знаме на Република Македонија нема конкретен автор.

Слика долу: Преземена од изложбата на Мирослав Грчев "Знаци и орнаменти" (Детаљ од студијата за знамето)


Скица на знамето (Грчев) и дигитална верзина на знамето со објаснување на пропорциите (Грчев).Кликнете на сликите за целосен размер!

No comments: