Де Бреј за Македонија

Реџиналд Де Бреј за македонскиот јазик:

„По иронија на историјата, народот чиј прадедовци им го дадоа на словените нивниот прв литературен јазик, беше последен на кого му беше признаен неговиот современ јазик како одделен словенски јазик, различен од соседните, српскиот и бугарскиот“

Реџиналд Де Бреј
(Професор на Лондонскиот Универзитет)

No comments: