Слободата од македонскиот јарем

"Ако заради задоволство луѓето се сеќаваат на таквите храбри дела, што би можело да претставува поголемо задоволство за Грците отколку пофалбата за оние што им ја дадоа слободата од МАКЕДОНСКИОТ јарем?""Помалите Атински Оратори", том. 2, 1962. стр. 552-553 (ЧЕНТО, Кајгана)

No comments: