Macedonia Kurt Hielscher Photogravures

Германскиот фотограф кој ја овековечи Македонија

Еден од попознатите европски фотографи од минатиот век е Германецот Курт Хилшер (Kurt Hielscher: 1881-1948). Тој е автор на илјадници фотографии направени во дваесетите и триесетите години на минатиот век.

Хилшер со својот фотоапарат пропатувал низ голем дел од Шпанија (1922), Германија (1924), Италија (1925), Австрија (1928), Скандинавија (1932) и Романија (1933). Неговите фотографии се објавени во своевремено доста популарни книги со архитектонска и пејзажна фотографија како што се „Непознатата Шпанија“, „Германија“, „Данска, Шведска, Норвешка“, „Романија“...

За нас Македонците овој човек е значаен затоа што во 1926 година, за време на неговиот престој во тогашното Кралство СХС, преку фотографиите кои ги направил, го овековечил изгледот на повеќе краеви од Македонија во тоа време.

Kurt Hielscher (1881 in Striegau , Silesia - 1948 in Lichtenstein in Saxony) was a German photographer.

He traveled in the twenties and thirties, large parts of Europe and was the author of several successful books with landscape and architectural photos. Famous works by him are "The Unknown Spain", "Germany", "Denmark, Sweden, Norway", "Romania"...

Во оваа статија ви претставуваме дел од неговите фотографии направени токму во Македонија, преку кои како со временска машина можеме да видиме како изгледала нашата татковина во дваесетите години на минатиот век (Macedonia Kurt Hielscher Photogravures):

Stip, Republic of Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Treska Valley, Republic of Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Skopje, Mohammedan Cemetery, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

Children in Costumes, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Street Ohrid, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Matka Monastery Church, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureVeles, Vardar river, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureKratovo, Stone Wall, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Boats on Ohrid Lake, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureKratovo, Town View, Macedonia; 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Novo Selo, Town View, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure


Skopje, Allahdeja Mosque, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureNovo Selo, Town View, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

Lemonade Seller, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure


Ohrid, Town & Bay View, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravurePeasants from Bradovic, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Oxen, Cart and Couple, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureNear Kratovo, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

Family with Donkey, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Street Scene Uskub/ Skopje, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher PhotogravureUskub/Skopje Castle, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

St. Arangel Monastery Prilep, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure
Kratovo town, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure


Kratovo Houses, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

Novo Selo, Macedonia: 1926 Kurt Hielscher Photogravure

Александар Стеванов (лектура: Дукадин)

Објавено и на Македонска Нација, Денешен (бр. 77, стр 10-11), МКД.мк, Факултети и Курир