20 години македонска независност, 1996

20 години македонска независност, епизода 7, 1996

No comments: