Бајрак со коњаници

Семеен мијачки бајрак со коњаници е еден од четирите мијачки бајраци зачувни до ден денес. Останатите се: мијачкиот крстат бајрак и двете свадбарски знамиња.


Бајракот е откриен во 2006 година, а е направен пред околу 200 години. Димензиите на бајракот со коњаници се 130 на 73 сантиметри.

No comments: