Мијачки крстат бајрак

Мијачки крстат бајрак е знамето на македонското племе Мијаци. Знамето е старо околу 200 години, а жителите на селата Галичник, Лазарополе, Тресонче, Гари, Росоки, Осој и ден-денеска го сметаат за свое и го истакнуваат сред село заедно со државното знаме на Република Македонија за време на празниците и прославите.


Покрај централно прикажаниот крст, на аглите има змеј, лав, двоглав орел и полумесечина со ѕвезда. Околу крстот е напишано "IC XP HИKA" што значи „Исус Христос победител“. Освен крстатиот бајрак Мијаците имаат уште неколку знамиња.

No comments: