Мијачки свадбарски знамиња

Две мијачки свадбарски знамиња кои што се чуваат во музејот на Република Македонија.


No comments: