Даме Груев - слики
1, Мише Развигоров, Даме Груев, Ефрем Чучков и Атанас Бабата
2, 3, 6 Даме Груев - портрет
4, 5 Даме Груев - убиен
7 Даме груев како револуционер
8 Даме Груев со четата
9 Даме Груев (седми од лево, прв ред)
10 Портрет на Даме Груев - поштенска картичка
11, 12 Даме со комити

Даме Груев - цитати

No comments: