Денови - Кочо Рацин

ДЕНОВИ

Како на вратот гердани
ниски камења студени,
така на плешки денови
легнале та натежале.

Денови ли се - денови
аргатски маки големи!

Стани си утре порано,
дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси,
навечер тага донеси -

ај пусти да е, пуст да би
останал живот кучешки!

Роди се човек - роб биди,
роди се човек - скот умри,
скотски цел живот работи
за други, туѓи имоти.

За туѓи бели дворови
копај си црни гробови!

За себе само 'ргај си,
за себе маки тргај си -
нижи се гердан денови,
нижи се алки ковани,

нижи се синџир железен
околу вратот навезен!

Кочо Рацин

No comments: