December 7, 2018

Знаме „Единствена и обединета Македонија“

Графички прикази (А.С.) на македонско знаме, според  оскудениот опис на Манифестот на илегалната Привре­мена влада на Македонија, објавен во април 1881 година.

„Еве ви ги мои­те крва­ви грозни рани, еве ви ги мои­те тешки синџири: скршете ги нив, изле­кувајте ми ги раните, напра­вете сѐ на знамето што ќе го кренам да биде напи­шано: Единствена и обединета Македонија!...“ - извадок од Манифестот на илегалната Привре­мена влада на Македонија.

Верзија 1:

Единствена и обединета Македонија

Верзија 2:

Единствена и обединета Македонија

No comments: