May 25, 2016

Првите пишани знаци за комуникација се врежани во Македонија

Првите пишани знаци за комуникација врежани се во македонските карпи

Првите пишани знаци за комуникација врежани се во македонските карпи, два милениуми пред древните Египќани да почнат да пишуваат и исто толку пред Сумерите, тврди Марко Мерлини шеф на катедрата за археологија на романскиот универзитет Сибиу и директор на Институтот за археомитологија во Рим.

 

Marco Merlini is General Director of the Prehistory Knowledge Project, Executive Director of the research institute InnovaNet and EURO INNOVANET, is a member of the Board of Directors of the Institute of Archaeomythology, member of the World Rock Art Academy, consultant of the City of Rome, and international co-ordinator of M.U.S.E.U.M.: the network of the historical and prehistorical museums of European capital cities. Under the auspices of the European Union, Marco Merlini produces and manages the “Virtual Museum of European Roots.” He cooperates with leading Italian archaeology magazines (Archeologia Viva, Hera) and is the author of several books including one on the Danube Script: Was Writing Born in Europe? Searching for a lost Script.

Системот за пишување кој се развивал во Европа, посебно во Македонија датира од предисторијата и тоа 2000 години пред постанок на египетското и сумерско писмо тврди д-р Марко Мерлини - експерт за карпеста уметност. Научниците се едногласни во оценката - карпестата уметност е личната карта со која во светот Македонија гордо ја идентификува својата научна мисла, култура и историја.

Токму карпестата уметност е еден вид праисториски Ерусалим не само за Македонија но и за Европа воопшто констатира Душко Алексовски - професор по карпеста уметност на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.

Иако во 70-тите од минатиот век карпестата уметност за дел од домашните научни кругови немала право на граѓанство, аргументите тешки еден милион цртежи и 30 илјади фотографии направени на 30 локалитети во Македонија го победиле скептицизмот. Сега таа е дел од наставно истражувачката програма на Штипскиот универзитет Гоце Делчев.

За пошироко запознавање на јавноста со овој дел од македонската предисторија говори и таканаречената патувачка изложба со 80 фотографии направени на повеќе локации кои ја доловуваат ретроспективата за почетоците на европската писменост, токму тука - во Македонија.

No comments: