February 7, 2016

Грчкиот колеж во Смилево, август 1906 година


Извор: Македонска Ризница бр. 38

No comments: