June 14, 2015

Ламиска (Хеленска) војна против власта на Македонците

Историски осврт кон Хеленската Ламиска војна покрената од хеленските градови држави предводени од Атина и тоа веднаш по смртта на Александар III Македонски со цел да се искористи хаосот настанат по неговата смрт и хелените да се отргнат од власта на античките Македонци

Историски осврт кон Хеленската Ламиска војна покрената од хеленските градови држави предводени од Атина и тоа веднаш по ...
Posted by МАКЕДОНЦИ on Saturday, June 13, 2015

No comments: