September 23, 2014

Воведението на Богородица

Воведението на Богородица, прва четвртина на XVII век, непознато потекло, Музеј на Македонија.

No comments: