8.02.2014

Честит Илинден 2014

Честит Илинден граѓани на Република Македонија и Македонци ширум светот!

Се заколнувам во верата, совеста и честа дека ќе работам за ослободување на Македонија и Одринско со сите свои сили и средства и дека никогаш не ќе ги предадам тајните на револуцинерното движење, а во случај ако тоа го сторам да бидам убиен со овој револвер или со оваа кама што ги целивам. Амин.

No comments:

Post a Comment